Transfer Certificate of Kunskapsskolan International
Admission No. Name T.C.Num
KIGA0451 AARIV SETH 47
KIGA0432 YUVAAN REKHI 48
KIGA0266 MISHIKA  MATHUR 49
KI0024 SYON TUTEJA 55
KIGA0220 RUDRAVEER HARJAI 51
KI0128 AYIRA GRACE NANGIA 54
KIGA0142 SHANAYA MATHEW 56
KI0016 SAMAYAGYA SINGH 53
KIGA0214 RUHEENA ROUSHANARA CHOUDHURY 52
KIGA0410 NIRBHAY SINGH NARUKA 50
KI0141 SERA MATHEW 57
KIGA0544 REEHAM AHMED 58
KIGA0512 NEIL VAIBHAV SHUKLA 59
KIGA0349 YEVA BHATIA 60
KI0081 ANVEE SEHRAWAT 61
KI0082 MAANVVI SEHRAWAT 62
KIGA0526 MIA INOUE 63
KIGA0483 HYORIM YANG 64
KIGA0265 AARAV BHAGAT 65
KI0188 NARAE PARK 67
KI0189 HYUN JUN PARK 68
KIGA0554 ANAVADYANGI SINGH 69
KIGA0568 AARNA GUPTA 70
KIGA0572 ANANYA SHARMA 71
KIGA0446 JAI MEHTA 72
KIGA0507 ARADHYA SHARMA 73
KIGA0600 VIVIAAN ARORA 74
KIGA0593 SHLOK GARG 75
KIGA0479 MISHIKA SACHAR 76
KIGA0382 ADVAIT JOSHI 77
KIGA0387 AGAM DIXIT 78
KIGA0389 AANYA VAGALE 79
KI0054 MANASVI SHARMA 80
KIGA0244 DIVA SINGH 81

CONTACT US

Select School
Select Academic Session