Sample of Transfer Certificate

Transfer Certificate of Kunskapasskolan International

Admission No.NameT.C. Num
KIGA0451AARIV SETH47
KIGA0432YUVAAN REKHI48
KIGA0266MISHIKA  MATHUR 49
KI0024SYON TUTEJA55
KIGA0220RUDRAVEER HARJAI51
KI0128AYIRA GRACE NANGIA54
KIGA0142SHANAYA MATHEW56
KI0016SAMAYAGYA SINGH53
KIGA0214RUHEENA ROUSHANARA CHOUDHURY52
KIGA0410 NIRBHAY SINGH NARUKA50
KI0141SERA MATHEW57
KIGA0544REEHAM AHMED58
KIGA0512NEIL VAIBHAV SHUKLA59
KIGA0349YEVA BHATIA60
KI0081ANVEE SEHRAWAT61
KI0082MAANVVI SEHRAWAT62
KIGA0526MIA INOUE63
KIGA0483HYORIM YANG64
KIGA0265AARAV BHAGAT65
KI0188NARAE PARK67
KI0189HYUN JUN PARK68